Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

BIM software pro návrh a stavbu budov

BIM software Revit® poskytuje nástroje pro tvorbu architektonických návrhů, projekci TZB a projektování konstrukcí a umožňuje koordinaci mezi obory.

Platforma

 • Novinka

  Globální parametry

  Při vkládání záměru návrhu použijte projektové parametry. (videofilm: 1:36 min)

 • Novinka

  Lepší výkon softwaru

  Modelujte efektivněji pomocí rychlejšího softwaru. (videofilm: 1:25 min)

 • Novinka

  Náhled viditelnosti rodiny

  Vytvořte rodinu s požadovaným chováním. (videofilm: 39 s)

 • Novinka

  Modernizace v rozvržení textu a při jeho úpravách

  Díky nástrojům umožňujícím větší kontrolu bude vaše dokumentace ještě lepší. (videofilm: 54 s)

 • Novinka

  Flexibilnější popisky poznámek

  Vytvořte popisek s výpočtem. (videofilm: 43 s)

 • Interoperabilita BIM

  Pracujte s daty v různých formátech, včetně IFC4. (videofilm: 42 s)

 • Obousměrná asociativita

  Změny provedené v libovolném místě se projeví všude v modelu.

 • Parametrické komponenty

  Grafický systém pro tvorbu návrhů a tvarů

 • Sdílení práce

  Model může používat více přispěvatelů a ukládat práci centrálně.

 • Výkazy

  Vytvořte tabulkové zobrazení informací o modelu.

 • Novinka

  Grafické programovací rozhraní Dynamo

  Pracujte v prostředí pro vizuální programování. (videofilm: 1:08 min)

 • Revit Server

  Spolupracujte na sdílených modelech v síti WAN.

 • Collaboration for Revit

  Služba pro spolupráci v cloudu. (videofilm: 50 s)

  Cloudové služby

 • Doplňkové aplikace Autodesk Exchange

  Rozšiřte funkce aplikace Revit.

 • Novinka

  Sloučit parametry

  Zobrazte hodnoty parametrů v jediné buňce. (videofilm: 59 s)

Architektonický návrh

 • Novinka

  Indikace hloubky

  Přidejte hloubku k bokorysným pohledům a řezům. (videofilm: 46 s)

 • Novinka

  Vylepšené umístění zábradlí

  Modelováním zábradlí znázorníte, jak bude vypadat ve skutečnosti. (videofilm: 47 s)

 • Nástroje pro vytváření koncepčních návrhů

  Kreslete bez omezení a vytvářejte modely volných tvarů.

 • Novinka

  FormIt 360 Converter

  Sdílejte data mezi aplikacemi Autodesk FormIt 360 a Revit. (videofilm: 1:04 min)

 • Vizualizace 3D návrhu

  Testujte, ověřujte a prezentujte návrhy.

 • Práce v perspektivě

  Upravujte pohledy pomocí nástrojů pro úpravy, cíle a přepínání. (videofilm: 46 s)

 • Novinka

  Modul rendrování Autodesk Raytracer

  Rendrujte rychleji a přesněji. (videofilm: 52 s)

 • Rendrování v cloudu

  Vytvářejte rendrování bez zahlcování pracovního počítače.

  Cloudové služby

 • Nástroje pro tvorbu mračen bodů

  Zařazujte přímo do procesu BIM laserové snímky.

 • Nástroje pro plánování pozemku

  Prezentujte koncepty stavebního pozemku.

 • Novinka

  Autodesk Insight 360

  Optimalizujte výsledky výkonnosti budovy. (videofilm: 1:13 min)

Projektování konstrukcí

 • Novinka

  Spojky výztuží

  Spojky výztuží zvyšují míru detailů ve znázorněných modelech. (videofilm: 56 s)

 • Novinka

  Grafický správce vazeb výztuží

  Ovládejte umístění výztuže pomocí nástrojů na kreslicí ploše. (videofilm: 56 s)

 • Novinka

  Výztuž ohnutých dílců

  Načrtněte ohnuté dílce. (videofilm: 25 s)

 • Novinka

  Proměnlivé rozdělení výztuže

  Přizpůsobte výztuž nestandardním nebo složitým tvarům. (videofilm: 50 s)

 • Novinka

  Konstrukční připojení

  Propojte pracovní postupy pro návrh a tvorbu detailů. (videofilm: 1:34 min)

 • Novinka

  Rozdělení sloupu

  Rozdělte vertikální sloupy. (videofilm: 24 s)

 • Novinka

  Vylepšené konstrukční základy

  Připojte konstrukční sloupy k izolovaným základům a patkám. (videofilm: 23 s)

 • Novinka

  Nové katalogy ocelových profilů

  Nabídka rozšířeného obsahu v aplikaci Revit. (videofilm: 25 s)

 • Novinka

  Autodesk Steel Connections for Revit

  Dokončete záměr návrhu pomocí standardních přípojů. (videofilm: 1:04 min)

 • Analýza gravitace

  Určete vertikální zatížení přenášená shora dolů. (videofilm: 57 s)

  Cloudové služby

 • Tvorba detailů výztuží

  Modelujte 3D betonovou výztuž v BIM.

 • Obousměrná propojení, více analytických balíčků

  Výsledky analýzy automaticky aktualizují váš model.

 • Structural Analysis for Revit

  Provádějte statickou analýzu a analýzu gravitace v cloudu.

  Cloudové služby

 • Konstrukční analytický model

  Provádějte konstrukční analýzu.

 • Propojení s tvorbou detailů ocelových struktur

  Plynulý pracovní postup BIM od návrhu k výrobě oceli.

Výroba a projekce TZB

 • Novinka

  Vylepšení modelování dílů výroby

  Na kreslicí ploše je k dispozici nástroj pro otočení a příkaz Vložit díl. (videofilm: 56 s)

 • Novinka

  Převod pomocí služby výroby

  Proveďte převod na díly výroby. (videofilm: 54 s)

 • Novinka

  Dokumentace výroby

  Vytvořte dokumentaci k modelu výroby, vytvořte příslušný výkaz a přidejte k modelu popisek. (videofilm: 59 s)

 • Novinka

  Vylepšení závěsu výroby

  Modelujte podrobné plány podpor. (videofilm: 1:02 min)

 • Novinka

  Vylepšení rozvržení výroby

  Díky novému nástroji Návrh trasy a dílů můžete automatizovat rozvržení služeb. (videofilm: 57 s)

 • Novinka

  Vylepšení nástrojů pro tvorbu návrhu

  Lépe prezentujte technická data modelu.

 • Tvorba detailů výroby

  Vytvářejte v aplikaci Revit modely připravené k výrobě. (videofilm: 2:52 min)

 • Návrh a dokumentace HVAC

  Vytvořte potrubí a potrubní systémy, které budou vyjadřovat záměr návrhu.

 • Návrh a dokumentace elektroinstalace

  Předveďte záměr návrhu elektrického systému vizuálně.

 • Návrh a dokumentace domovních instalací

  Navrhujte a modelujte domovní instalace a vytvářejte příslušnou dokumentaci.

 • Spolupráce s architekty a stavebními inženýry

  Nástroje podporují vyšší produktivitu při projektování potrubí.

 • Novinka

  Autodesk Insight 360

  Optimalizujte výsledky výkonnosti budovy. (videofilm: 1:13 min)

  Cloudové služby

 • Heading

Výstavba

 • Modelování konstrukcí

  Přesnější představu o stavbě získáte na základě modelů návrhu.

 • Koordinace výstavby

  Pracovní postupy v cloudu – od návrhu po realizaci

 • Výroba konstrukčních prvků pro projektování konstrukcí

  Od projektování konstrukcí k výrobě. (videofilm: 1:53 min)

 • Výroba konstrukčních prvků pro projekci TZB

  Od návrhu TZB k výrobě. (videofilm: 2:06 min)

Předplatné Subscription

 • Collaboration for Revit

  CLOUD SUBSCRIPTION

  Služba pro spolupráci v cloudu. (videofilm: 50 s)

  Cloudové služby

 • Rendrování v cloudu

  SOUČÁST PŘEDPLATNÉHO NEBO PLÁNU ÚDRŽBY

  Vytvářejte rendrování bez zahlcování pracovního počítače.

 • Autodesk Insight 360

  SOUČÁST PŘEDPLATNÉHO NEBO PLÁNU ÚDRŽBY

  Optimalizujte výsledky výkonnosti budovy. (videofilm: 1:13 min)

 • Nástroje pro plánování pozemku

  SOUČÁST PŘEDPLATNÉHO NEBO PLÁNU ÚDRŽBY

  Prezentujte koncepty stavebního pozemku.

 • Structural Analysis for Revit

  SOUČÁST PŘEDPLATNÉHO NEBO PLÁNU ÚDRŽBY

  Provádějte statickou analýzu z cloudu.

Interoperabilita

 • Interoperabilita aplikace Revit

  Pracujte s daty v různých formátech, včetně IFC4. (videofilm: 41 s)

 • Revit Model Checker

  Nástroje pro interoperabilitu BIM

 • Model Checker Configurator for Revit

  Vytvořte vlastní konfigurační soubory.

 • COBie Extension for Revit

  Zaznamenejte data ve formátu COBie a vyexportujte je do tabulky.

 • Classification Manager for Revit

  Vytvořte vlastní konfigurační soubory.