autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nástroje volných tvarů

Prozkoumejte alternativní přístup k modelování vytvářením volných tvarů pomocí nástrojů a přímé manipulace. Začněte s existujícími návrhy vytvořenými pomocí parametrických modelovacích nástrojů. Poté přidejte do návrhu volný tvar. Pomocí příkazu Sjednotit hranu můžete upravovat volná tělesa, aby odpovídala existujícímu modelu nebo geometrii náčrtu. Modelováním koncepcí vytvářejte hrubé tvary tam, kde velikost a tvar ještě nejsou určeny.