Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Správa cest k externím referencím

Namapujte cesty k souborům externích referencí z počítače se systémem Mac do počítače se systémem Windows, včetně síťových serverů.