Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Datová propojení

Vytvořte živé propojení mezi kalkulační tabulkou aplikace Excel a tabulkou softwaru AutoCAD ve výkresu. Ať již aktualizujete kalkulační tabulku z externího souboru nebo z tabulky, funkce propojení dat aktualizuje oba zdroje současně.

Vložte živý odkaz do kalkulační tabulky.