Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ovládací prvky výřezu na kreslicí ploše

Ovládací prvky výřezu umožňují změnit nastavení výřezu, pohledy a vizuální styly přímo na kreslicí ploše výřezu.