Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porovnání verzí

Porovnání aplikací AutoCAD 2017 a AutoCAD 2016 s dřívějšími verzemi

Podívejte se na porovnání funkcí aplikace AutoCAD 2017 s funkcemi aplikací AutoCAD 2016, AutoCAD 2015, AutoCAD 2014 a AutoCAD 2013.

Novinky v aplikaci AutoCAD 2017

Porovnání verzí

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte k porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Multifunkční uzly

Asociativní pole

Skrytí a izolace objektů

Možnosti příkazového řádku ovládané kliknutím

Náhled úprav vlastností

Náhled změn výřezu

Inteligentní příkazový řádek

Karty souborů

Karta Začít

Funkce vyhledávání v nápovědě

Tmavý motiv

Galerie pásu karet

Nepravidelný výběr

Náhled příkazu

Nastavitelné výřezy modelového prostoru

Zvýšení výkonu příkazu Přesunout/kopírovat

Modelování těles, povrchů a sítí

Knihovna materiálů Autodesk

Ovládací prvky výřezu na kreslicí ploše

Extrakce křivky povrchu

Kontextově závislá funkce tlač-táhni

Modul plug-in pro import souborů aplikace SketchUp (SKP)

Správce mračen bodů, oříznutí a uchopení objektu

Cílový objekt nástroje 3D Orbit

Střed uchopování objektů polygonů

Dynamický USS mračna bodů

Extrakce geometrie mračna bodů

Vylepšená 2D grafika (stabilita, vizuální věrnost a výkon)

Vylepšená 3D grafika (stabilita, vizuální věrnost a výkon)

Parametrické vazby

Průhlednost objektů a hladin

Základní a promítnuté pohledy

Řezy a detaily

Přeškrtnutý text

Automatické odrážky a číslování

Kopírování vlastností víceřádkového textu

Nástroje horního a dolního indexu víceřádkového textu

Rozpoznání funkce Caps Lock

Zarovnání textu

Inteligentní kótování

Inteligentní osy/středové značky

Vylepšení revizního obláčku

Vylepšení PDF

Optimalizovaný výstup PDF

Text s možností prohledávání v exportovaném souboru PDF

Podpora hypertextových odkazů v exportovaném souboru PDF

Podpora propojení sady listů v exportovaných souborech PDF s více listy

Zjednodušené, výkonné renderování

Přepsání vlastností hladin externích referencí

Nové funkce zvýraznění

Záznamník akcí

Přenos licencí online

Více vyhledávacích cest pro soubory vykreslování

Synchronizace souborů uživatelských úprav a podpory

Exchange App Manager

Karta pásu s vybranými aplikacemi

Kontrola zabezpečení souboru

Doplněk BIM 360

Autodesk Application Manager

Aplikace Autodesk desktop app

Skriptování LISP/ARX

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)

Přizpůsobení efektu výběru

Sledování systémové proměnné

Vylepšené funkce nástroje migrace

Vykazování výkonu

Rozhraní společnosti Autodesk pro převod

Souřadnicový systém a online mapy geopozice

Import/export/podložení DGN 8

Publikování/podložení PDF

Sdílení návrhu

Import formátů IGES, CATIA, Rhino, Pro/ENGINEER a STEP

Import souborů aplikace Inventor

3D Print Studio

Import souborů PDF

Referenční modely aplikace Navisworks

Uchopení objektu v modelu koordinace