Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Získejte více produktů AutoCAD společně v rámci jedné sady.| Více informací

Porovnání produktů

AutoCAD vs. AutoCAD LT a další produkty AutoCAD

Prozkoumejte rozdíly mezi 2D a 3D produkty AutoCAD.

Vyberte až 3 produkty, které chcete porovnat

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte pro porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Produkty

Vytvářejte a zobrazujte 3D návrhy pomocí pokročilých nástrojů pro volnou tvorbu.

Efektivně kreslete a aktualizujte přesnou 2D dokumentaci a měňte její účel.

Bezplatná zkušební verze

Předplatit

Tento produkt není ve vaší zemi k dispozici.

Software AutoCAD byl navržený speciálně pro architekty.

Bezplatná zkušební verze

Předplatit

Tento produkt není ve vaší zemi k dispozici.

Utvářejte si počáteční představy o návrhu pomocí mobilní aplikace.

Bezplatná aplikace (angličtina)

 

K dispozici máte nástroje pro tvorbu konceptů a dokumentace pro mechanické a elektrické systémy a potrubí.

Bezplatná zkušební verze (angličtina)

Předplatit (angličtina)

Tento produkt není ve vaší zemi k dispozici.

Software AutoCAD LT byl navržen speciálně pro systém Mac.

Ve stručnosti

 • 2D kreslení a dokumentace
 • 3D modelování a spolupráce
 • 2D kreslení a dokumentace
 • 2D kreslení a dokumentace
 • 3D modelování a spolupráce
 • Specializované architektonické nástroje
 • Zobrazování, úpravy a sdílení výkresů aplikace AutoCAD kdekoli
 • 2D kreslení a dokumentace
 • 3D modelování a spolupráce
 • Specializované nástroje pro stavební systémy
 • Nástroj pro tvorbu 2D a 3D návrhů CAD se specializovaným rozhraním a sadou funkcí pro systém Mac

Za nejnovější software pro osobní počítače, osobní webovou technickou podporu, možnost používání předchozích verzí a přístup k vybraným cloudovým a softwarovým službám plaťte podle toho, jak je skutečně využíváte, a snižte si tak počáteční náklady. Získejte další informace.

Roční    

Zdarma

Čtvrtletní    

Zdarma

Měsíční    

Zdarma

Podpora běžných formátů souborů    

Multifunkční uzly    

Příkazový řádek    

Průhlednost objektů a hladin    

Palety nástrojů    

Dynamické bloky    

Správce sady listů / Správce projektu    

Parametrická omezení    

Inteligentní kótování    

Vylepšené soubory PDF    

Sledování systémových proměnných    

Karty souborů    

   

Express Tools    

   

Základní pohledy, promítnuté pohledy, řezy a detailní pohledy    

Extrakce dat do tabulek    

Průzkumník obsahu    

Integrace GPS    

Úložiště komponent detailů    

Nástroje pro odhadování nákladů    

Inteligentní osy a středové značky    

Nové funkce zvýraznění    

Skvělé vizuální prostředí    

Asociativní pole    

Funkce koncepčního návrhu    

Ovládací prvky v rámci kreslicí plochy    

ViewCube    

Vizuální styly    

   

Materiály    

Rendrování    

Vylepšení revizních obláčků    

Import souborů SKP    

Reálné výpočty    

Osvětlení    

Smartpen    

Nástroje pro navrhování schodů, stěn a výšky    

Nástroje pro návrh MEP    

Detekce kolizí a konfliktů    

Vylepšená 2D grafika (stabilita, vizuální věrnost a výkon)    

Vylepšená 3D grafika (stabilita, vizuální věrnost a výkon)    

Technologie TrustedDWG™    

A360    

   

Import 3D modelů    

Import/export/podložení DGN    

Převodník formátu DWG™    

Souřadnicový systém a online mapy geopozice    

3D Print Studio    

Připojení k úložišti třetí strany    

Offline podpora    

Sdílení návrhu    

Referenční modely aplikace Navisworks    

Uchopení objektu v modelu koordinace    

Import souborů PDF    

Jednoduché rozhraní    

Podpora přizpůsobení CUI    

Nástroj k online převodu licence    

Bezpečné načtení    

Rozhraní API    

Autodesk Exchange Apps    

   

Síťové licence    

Spolupráce v cloudu v reálném čase    

Vylepšené funkce nástroje migrace    

Záznamník akcí    

Standardní nástroje CAD    

Aplikace Autodesk desktop app