Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porovnání platforem

Porovnání aplikace AutoCAD s aplikací AutoCAD pro Mac OS X

Software AutoCAD 2017 pro Mac obsahuje většinu funkcí verze aplikace AutoCAD pro systém Windows, ale také specializované rozhraní a sadu nástrojů pro systém Mac.

Porovnání platforem

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte k porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Asociativní pole

Příkazový řádek

Multifunkční uzly

Dynamické zadání

Automatické dokončování při zadávání příkazů

   

Skrytí a izolace objektů

Vytváření a výběr podobných objektů

Odstraňování duplicitních objektů

Paleta Vlastnosti

Rychlé zobrazení

Ovládací prvky výřezu na kreslicí ploše

Ikona USS s možností úprav

Nástroje hladin

   

Skupiny hladin

Paleta DesignCenter / Paleta Obsah

   

Režim celé obrazovky

Správa stavu hladin

   

Rychlý výběr

Palety nástrojů

Nepravidelný výběr

Náhled příkazu

Nastavitelné výřezy modelového prostoru

Paleta Rychlé vlastnosti / Moje vlastnosti

Oznamování nových hladin

Zadání příkazu Automatické opravy

Panel navigace

Nástroj ShowMotion

Záložky souborů

   

Nová karta / Úvodní obrazovka

Pás karet

Zvýšení výkonu příkazu Přesunout/kopírovat

Navigace režimu Coverflow

Vícedotykové ovládání

Zobrazení palet jako ikon

Zobrazení ve vysokém rozlišení

Nástroj SteeringWheel

Funkce vyhledávání v nápovědě

Nástroje pro vytváření a měření geometrie

Parametrická omezení

Pole kopií

Průhlednost objektů a hladin

Přeškrtnutý text

Prolnuté křivky

Inteligentní osy a středové značky

Úpravy více šrafů

Správce sady listů

   

Dynamické bloky

Nástroje pro dokumentaci modelu

Úprava stylu tabulky

Náhled při vytváření šraf

Vytváření stylu multičar

Integrace digitizéru

Změna prostoru

Express Tools    

Geografická poloha

Automatické odrážky a číslování

Kopírování vlastností víceřádkového textu

Nástroje horního a dolního indexu víceřádkového textu

Rozpoznání funkce Caps Lock

Inteligentní kótování

Vylepšení revizního obláčku

Vylepšená PDF

Optimalizovaný výstup PDF

Text s možností prohledávání v exportovaném souboru PDF

Podpora hypertextových odkazů v exportovaném souboru PDF

Podpora propojení sady listů v exportovaných souborech PDF s více listy

Zjednodušené, výkonné renderování

Přepsání vlastností hladin externích referencí

Mapování cesty k externí referenci

Nové funkce zvýraznění

Modelování těles, povrchů a sítí

Extrakce křivky povrchu

Knihovna materiálů Autodesk

Základní renderování

Vlastnosti slunce

   

Vizuální styly

   

Podpora základního profilu OpenGL

Vytváření, úpravy a mapování materiálu

Pokročilé nastavení vykreslování

Vytvoření kamery

Střed uchopování objektů polygonů

Mračno bodů

Průchody, průlety a animace

Vylepšená 2D grafika (stabilita, vizuální věrnost a výkon)

Vylepšená 3D grafika (stabilita, vizuální věrnost a výkon)

Externí reference (DWG™)

Technologie TrustedDWG™

Podložení obrázky

Podložení PDF

Úprava referencí DWG na místě

Dávkové publikování

Publikování nebo vykreslování ve formátu PDF

Styly vykreslování

Editor tabulky stylu vykreslování

   

eTransmit

   

Import a export formátu SAT

Datová propojení

Zarovnání textu

Modul Autodesk Translation Framework

   

Podložení DWF™

Podložení DGN

Hypertextové odkazy

Extrakce dat

Správce sady připomínek

Správce dbConnect

Import a export WMF

Import a export FBX

Kanál návrhu

Import souborů aplikace SketchUp (SKP)

Sdílení návrhu

3D Print Studio

Referenční modely aplikace Navisworks

Uchopení objektu v modelu koordinace

Import souborů PDF

Jednouživatelská licence

Víceuživatelská licence

Licence napříč platformami

Pomůcka pro přenos licencí online

Soubory CUI (přizpůsobitelné nabídky, tlačítka, sady/panely nástrojů)

Zkratky příkazů

ObjectARX

LISP

   

Bezpečné načtení

Nabídka, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem, klávesové zkratky a provádění uživatelských úprav dvojím kliknutím

VisualLISP

.NET

   

VBA

   

Dialogy DCL

Záznamník akcí a makra akcí

Správce referencí (samostatná aplikace)

Vlastní slovníky

Výkresy chráněné heslem

Digitální podpisy

Pracovní prostředí

Uživatelské profily

Aplikace Autodesk desktop app

Vylepšené funkce nástroje migrace 

Standardní nástroje CAD

Import a export CUI

Doplněk BIM 360

Vykazování výkonu

Efekt výběru

Sledování systémové proměnné

Upozornění operačního systému na aktualizace

Přepínání jazyka v produktu