Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Skvělé vizuální prostředí

Díky vizuálním vylepšením, například útlumu čar, budou detaily v návrzích zobrazeny zřetelněji. Mezi tato vylepšení patří i následující možnosti:

  • Čáry, oblouky a kružnice se budou na obrazovce jevit jako ostřejší a budou zobrazeny se skutečnými křivkami a nikoli se segmenty čar.
  • Před provedením příkazu zobrazte náhled výsledků pomocí možnosti Náhled příkazu.
  • Snáze přesouvejte a kopírujte rozsáhlé sady výběru.