Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Storm and Sanitary Analysis

Software Storm and Sanitary Analysis je součástí aplikace AutoCAD Civil 3D a všech verzí sady Infrastructure Design Suite. Prvky dynamických modelů se neomezují na projektovou a stavební dokumentaci. Vytvářejte více variant návrhu a neustále při tom model aktualizujte. Provádějte analýzu vody v mnohem dřívější fázi vytváření návrhu u mnoha typů projektů.

Navrhujte a analyzujte:

  • Městské systémy dešťové kanalizace
  • Záchytné nádrže a propusti pro odtok dešťové vody z dálnic
  • Trvale udržitelné řešení problematiky dešťové vody včetně kvality vody
  • Zádržné nádrže a výpusti
  • Systémy odpadní kanalizace, čerpací stanice a tlaková potrubí