home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analýza modelu

Pomocí analýzy modelu, který jste již vytvořili, zredukujte zbytečné pracovní procesy. Během zpřesňování návrhu získávejte zpětnou vazbu v reálném čase. Díky analýze sklonu, výšky a vrstevnice můžete lépe porozumět modelu povrchu. Funkce pro určení hmotnice a bilance zemních prací pomáhají dodavatelům a inženýrům plánovat přesuny, množství a umístění materiálu během výstavby.

Při změnách návrhů rychle vytvářejte hmotnice za těmito účely:

  • analýza místa bodu vyvážení výkopu a násypu,
  • určení množství a směru materiálu k přesunutí,
  • identifikace zásobních jam a skládek.

Kromě zemních prací lze importovat přizpůsobitelné seznamy rozpočtových položek a přiřadit jejich hodnoty k objektům ve výkresu. Na základě přiřazení rozpočtových položek automaticky počítejte množství a vytvářejte zprávy.

Generujte výkaz souhrnného rozpočtu