home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Reálný snímek

Pomocí dat získaných metodou laserového skenování LIDAR (Light Detection and Ranging) vytvářejte mračna bodů. Pomocí nástrojů pro tvorbu mračen bodů importujete a vizualizujete informace o mračnech bodů; stylizujete bodová data na základě klasifikací LAS, RGB, výšky a intenzity; použijete data k vytvoření povrchů; provedete zaměření stavenišť; a digitalizujete skutečné objekty pro projektování staveb. Můžete vytvořit povrchy aplikace Civil 3D z dat mračen bodů.

  • Vytvářejte povrchy TIN ze souborů mračen bodů vytvořených pomocí softwaru ReCap pro zachycení reálných snímků. (angličtina)
  • Vytvářejte povrchy z jednoho nebo více mračen bodů.
  • Vyberte určité oblasti v rámci mračen bodů.
  • Pomocí možností filtrování vytyčíte uzemněné a neuzemněné body.
Použijte nástroje pro tvorbu mračen bodů k importování a vizualizaci informací o zaměření GPS.