Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Nové funkce aplikace AutoCAD Civil 3D pro verzi 2017

Podívejte se na obrázky nových funkcí aplikace AutoCAD® Civil 3D® 2017. Nové a vylepšené funkce s důrazem na optimalizaci výkonu poskytují vyšší úroveň kompatibility a vylepšenou produktivitu.

Navrhování inženýrských staveb

 • Novinka

  Analýza spádových sítí

  Umožňuje měřit potrubí a jejich dna podle standardů HEC-22 2009.

 • Novinka

  Výměna součástí tlakové sítě

  Umožňuje zvolit součásti jiné velikosti nebo typu.

 • Novinka

  Datová zkratka koridoru (datová reference) (vylepšená)

  Vytvářejte a sdílejte datové zkratky koridorů.

 • Novinka

  Pokročilý návrh okružní křižovatky

  Přeneste nové návrhy okružní křižovatky do aplikace Civil 3D.

 • Novinka

  Návrhová linie jako základna koridoru

  Použijte koridor pro návrh objektů staveniště.

 • Novinka

  Začištění rohů pro koridory

  Snadno modelujte tvary na vnitřních/vnějších rozích.

 • Novinka

  Obsah tlakového potrubí (vylepšený)

  Nový obsah pro ventily a tlaková potrubí.

 • Novinka

  Extrahování pracovního postupu návrhových linií z koridorů

  Nová možnost extrahování více návrhových linií.

 • Novinka

  Možnost „bez staveniště“ pro návrhové linie

  Vytvářejte návrhové linie, aniž byste vytvořili staveniště.

 • Novinka

  AutoCAD 360 Pro

  Umožňuje prohlížet, vytvářet, upravovat a sdílet výkresy DWG™ na mobilních zařízeních.

  Cloudové služby

Stavební kreslení a dokumentace

 • Novinka

  Přidání dat sady vlastností k popiskům

  Přidejte uživatelské vlastnosti ke stylům popisků.

 • Novinka

  Nástroj stylů referencí

  Centralizujte správu za účelem vynucení standardů návrhu.

 • Novinka

  Data vlastností těles koridoru

  Automatizujte změny dat a informací.

 • Novinka

  Definice sad vlastností

  Vytvářejte a používejte data pro jakýkoli výkresový objekt.

Zaměření GPS a kolekce dat

 • Novinka

  Editor polygonového pořadu (vylepšený)

  Pomocí zadání COGO a dalších nástrojů můžete změnit data polygonového pořadu.

 • Novinka

  Úprava polygonového pořadu (vylepšená)

  Umožňuje použít metodu úpravy pro data polygonového pořadu.

Spolupráce

 • Novinka

  Uložení datového referenčního povrchu do mezipaměti

  Uložte povrchy terénů do mezipaměti za účelem sdílení výkresů aplikace Civil 3D v širším měřítku.

 • Novinka

  Podsložky pro objekty

  Uspořádejte data modelu pomocí podsložek.

 • Novinka

  Optimalizované vytváření referencí

  Přidejte datové reference pomocí jednoduchého přetažení.