Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tělesa z objektů aplikace Civil 3D

Vytvářejte tělesa aplikace AutoCAD z povrchů, potrubních sítí a tlakových sítí TIN aplikace AutoCAD Civil 3D, které se použijí pro vizuální analýzu v jiných aplikacích.