Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Návrh železniční trati

Modul Rail Layout Module pomáhá optimalizovat návrh železničních tratí. Vytvářejte nové trasy železničních tratí s výhybkami podle zvoleného katalogu výhybek.

 

Funkce projektování staveb zahrnují rozvržení železniční trati.