Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Navrhování parcel

Kombinací automatizovaných nástrojů pro rozvržení parcel a geoprostorových dat a dat zaměření vyhodnotíte alternativy. Dosáhněte rovnováhy mezi návrhem staveniště, aspekty řešení problematiky dešťové vody, místními předpisy a ochranou životního prostředí. Určete nejvhodnější alternativy a rychleji vytvořte dokumentaci, která je nezbytná pro veřejné projednávání, kontrolu příslušným úřadem a konečné schválení plánu.

Automatizované navrhování a rozvržení parcel