Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Geotechnické modelování

Modul Geotechnical Module zjednodušuje import a použití dat vrtů. Importujte vrty do aplikace AutoCAD Civil 3D. Vytvářejte z vrstev vrtu povrchy. Dokumentujte vrty pomocí pruhů.