Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Extrahování pracovního postupu návrhových linií z koridorů

Nyní můžete z úseků koridorů nebo uzavřených polygonálních ploch extrahovat více návrhových linií. Pomocí možností šablon názvů můžete přidat vlastnosti související s koridorem k názvům návrhových linií.

Návrh koridoru je aktivován funkcemi extrakce návrhových linií.