home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Návrh koridoru

Pomocí funkce modelování koridoru vytvářejte inteligentní modely pro projektování silnic a dálnic a dalších dopravních systémů. Vytvářejte navržené povrchy, určete objemy zemních prací, vypočtěte množství materiálu a kreslete příčné řezy. Vyberte si cílové objekty lineárních koridorů z externích referencí aplikace AutoCAD. Extrahujte tělesa z tvarů koridoru. K definování přechodů a omezení výšky koridoru používejte přímo trasy, profily, polygony zaměření, návrhové linie a křivky aplikace AutoCAD. 

Interaktivní generátor křižovatek umožňuje vytváření složitých modelů křížením silnic, které během změn návrhu zůstávají dynamické. Pomocí nástroje Subassembly Composer vytvoříte vlastní inteligentní komponenty.

  • Použijte nástroj Loop Geometry pro opakování zadaných spojnic, dokud nedosáhnou cílového povrchu v aplikaci Subassembly Composer, nebo dokud nebude dosaženo požadovaného počtu opakování. 
  • Vyberte cílové objekty koridoru podle hladiny. Použijte cílové objekty koridorů pomocí entit seskupených do hladiny aplikace AutoCAD a vyberte trasy dle hladiny, kterou použijete jako cílové objekty šířky a odsazení. 
  • Vytvářejte tělesa aplikace AutoCAD z povrchů, potrubních sítí a tlakových sítí TIN aplikace Civil 3D, které se použijí pro vizuální analýzu v jiných aplikacích.
Modelování koridoru pro stavební návrhy a návrhy koridoru