Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kompatibilita s předchozí verzí

Objekty ve výkresu uloženém v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2017 jsou po otevření výkresu v předchozí verzi softwaru k dispozici pouze jako proxy entity. Další informace naleznete v nápovědě v části Vzájemná spolupráce mezi verzemi.

Otevírání a úpravy výkresů v předchozích verzích