home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Datové zkratky a odkazy

Týmy, které vytvářejí stavební projekty, se propojí, protože budou vycházet ze stejného konzistentního a aktuálního projektového modelu od zaměření až po pořízení stavební dokumentace. Pomocí klávesových zkratek na data a externích referencí mohou členové vašeho týmu sdílet data modelu – například povrchy, trasy a potrubí – a používat jeden objekt návrhu pro více úloh návrhu. Pokud například geodet vytvoří digitální model stávajícího povrchu, kresliči se mohou k těmto datům připojit a využít je při vytváření návrhů silnic nebo půdorysu parcel. Kresliči mohou generovat poznámky z datových zkratek nebo přímo pomocí externích referencí, aby se realizační výkresy neustále synchronizovaly.

  • Nahraďte objekty výkresů referencemi datových zkratek.
  • Spravujte a opravujte poškozené datové zkratky.
  • Přiřaďte objekty výkresů k datovým zkratkám.
Optimalizujte pracovní postupy projektování vytvořením a sdílením datových zkratek.