autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Přenesení mostů aplikace InfraWorks 360 do aplikace Civil 3D

Přeneste mosty aplikace InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D jako 3D tělesa, kde je lze použít jako referenci pro návrh objektů přilehlé komunikace a staveniště a také je zahrnout do realizačních výkresů, včetně rozvržení příčných řezů a profilů.