Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Nástroje BIM pro projektování staveb

Nástroje stavebního softwaru AutoCAD® Civil 3D® podporují informační modely budov (BIM) a pomáhají zkrátit dobu projektování, analýzy a implementace změn. 

Cloudová služba

Navrhování inženýrských staveb

 • Novinka

  Analýza spádových sítí

  Umožňuje měřit potrubí a jejich dna podle standardů HEC-22 2009.

 • Novinka

  Výměna součástí tlakové sítě

  Umožňuje zvolit součásti jiné velikosti nebo typu.

 • Novinka

  Datová zkratka koridoru (datová reference) (vylepšená)

  Vytvářejte a sdílejte datové zkratky koridorů.

 • Novinka

  Pokročilý návrh okružní křižovatky

  Přeneste nové návrhy okružní křižovatky do aplikace Civil 3D.

 • Novinka

  Návrhová linie jako základna koridoru

  Použijte koridor pro návrh objektů staveniště.

 • Novinka

  Začištění rohů pro koridory

  Snadno modelujte tvary na vnitřních/vnějších rozích.

 • Novinka

  Obsah tlakového potrubí (vylepšený)

  Nový obsah pro ventily a tlaková potrubí.

 • Novinka

  Extrahování pracovního postupu návrhových linií z koridorů

  Nová možnost extrahování více návrhových linií.

 • Novinka

  Možnost „bez staveniště“ pro návrhové linie

  Vytvářejte návrhové linie, aniž byste vytvořili staveniště.

 • Návrh koridoru

  Nástroje pro modelování koridoru

 • Tlakové potrubní sítě

  Nástroje pro vytváření tlakových sítí

 • Gravitační potrubní sítě

  Nástroje pro systémy dešťové odpadní kanalizace.

 • Zemní těleso

  Modely terénu pro zemní tělesa.

 • Navrhování parcel

  Automatizované nástroje pro navrhování parcel.

 • Modelování mostů

  Modul je k dispozici zákazníkům, kteří si předplatí používání aplikace Civil 3D či sady Infrastructure Design Suite Premium nebo Infrastructure Design Suite Ultimate nebo kteří mají aktuální plán údržby. (videofilm: 1:08 min)

 • Geotechnické modelování

  Optimalizujte import a použití dat vrtů. (videofilm: 59 s)

 • Návrh železniční trati

  Optimalizujte návrh železničních tratí.

 • Koncepty návrhu s aplikací InfraWorks 360

  Dosáhněte efektivnější komunikace a spolupráce.

 • Nástroj Loop Geometry

  Změňte hodnoty počtů smyček a ovládejte opakování. (videofilm: 3:47 min)

 • Tělesa z objektů aplikace Civil 3D

  Vytvářejte tělesa aplikace AutoCAD v uživatelském rozhraní aplikace Civil 3D. (videofilm: 3:05 min)

 • Novinka

  AutoCAD 360 Pro

  Umožňuje prohlížet, vytvářet, upravovat a sdílet výkresy DWG™ na mobilních zařízeních.

  Cloudové služby

Stavební kreslení a dokumentace

 • Novinka

  Přidání dat sady vlastností k popiskům

  Přidejte uživatelské vlastnosti ke stylům popisků.

 • Novinka

  Nástroj stylů referencí

  Centralizujte správu za účelem vynucení standardů návrhu.

 • Novinka

  Data vlastností těles koridoru

  Automatizujte změny dat a informací.

 • Novinka

  Definice sad vlastností

  Vytvářejte a používejte data pro jakýkoli výkresový objekt.

 • Normy kreslení

  Používejte rozsáhlou knihovnu stylů stavebních výkresů CAD.

 • Stavební dokumentace

  Vytvářejte výrobní plány s poznámkami.

 • Vytváření map

  Využijte funkce kartografického mapování.

 • Zprávy a tabulky

  Pro čárovou kresbu používejte dynamické tabulky.

 • Popisky křížení potrubí pro zobrazení profilu a příčného řezu

  Označte popiskem místo křížení gravitačního a tlakového potrubí. (videofilm: 4:58 min)

 • Řízení zobrazení příčného řezu

  Určete směr příčného řezu v rastru zobrazení. (videofilm: 1:56 min)

Zaměření GPS a kolekce dat

 • Novinka

  Editor polygonového pořadu (vylepšený)

  Pomocí zadání COGO a dalších nástrojů můžete změnit data polygonového pořadu.

 • Novinka

  Úprava polygonového pořadu (vylepšená)

  Umožňuje použít metodu úpravy pro data polygonového pořadu.

 • Přístup k datům a jejich výměna

  Čtěte, zapisujte a převádějte data mezi formáty.

 • Modelování povrchu

  Používejte nástroje k vytváření dynamických povrchů.

 • Vytváření základních map

  Optimalizované pracovní postupy mapování a zaměření GPS.

 • Reálný snímek

  K digitalizaci skutečných objektů využijte mračna bodů.

 • Mračna bodů

  Použijte a zobrazte data mračen bodů. (videofilm: 4:39 min)

 • Vytváření povrchů z dat mračen bodů

  Vytvářejte povrchy TIN z dat mračen bodů. (videofilm: 7:10 min)

 • Vyloučená povodí

  Upravte hranice a trajektorie toků povodí. (videofilm: 3 min)

 • Import a export formátu IFC

  Importujte a exportujte tělesa aplikace AutoCAD do souborů IFC. (videofilm: 2 min)

Vizualizace a analýza

 • Geoprostorová analýza

  Pokročilé funkce mapování a analýz.

 • Storm and Sanitary Analysis

  Dynamické modely umožňují řešení problematiky dešťové vody. (videofilm: 1:17 min)

 • Analýza modelu

  Dynamické výpočty rozpočtů a zemních prací.

 • Vizuální analýza

  Pomocí vizualizace lépe porozumíte návrhům inženýrských staveb.

 • Analýza řek a záplav

  Modul je k dispozici zákazníkům, kteří si předplatí používání aplikace Civil 3D nebo edicí sady Infrastructure Design Suite Premium nebo Infrastructure Design Suite Ultimate nebo kteří mají aktuální plán údržby. (videofilm: 1:09 min)

 • AutoCAD Civil 3D a 3ds Max

  Vytvářejte vizualizace v profesionální kvalitě. (videofilm: 1:29 min.)

Spolupráce

 • Novinka

  Uložení datového referenčního povrchu do mezipaměti

  Uložte povrchy terénů do mezipaměti za účelem sdílení výkresů aplikace Civil 3D v širším měřítku.

 • Novinka

  Podsložky pro objekty

  Uspořádejte data modelu pomocí podsložek.

 • Novinka

  Optimalizované vytváření referencí

  Přidejte datové reference pomocí jednoduchého přetažení.

 • AutoCAD Civil 3D s aplikací InfraWorks 360

  Používejte modely předběžných návrhů v aplikaci Civil 3D.

 • Přenesení mostů aplikace InfraWorks 360 do aplikace Civil 3D

  Přeneste předběžné modely mostů do aplikace Civil 3D. (videofilm: 2 min)

 • Aplikace AutoCAD Civil 3D s aplikací Vault Professional

  Vytvářejte, uspořádejte a sdílejte data projektu. (videofilm: 1:25 min)

 • AutoCAD Civil 3D a Navisworks

  Předvídejte lépe výsledky. (videofilm: 1:22 min)

 • AutoCAD Civil 3D s aplikací Revit Structure

  Rozšiřte spolupráci na konstrukčních návrzích a stavebních výkresech. (videofilm: 46 s)

 • Kompatibilita s předchozí verzí

  Kompatibilita s předchozí verzí pro lepší spolupráci.

 • Spolupráce prostřednictvím cloudu

  Služba A360 a AutoCAD 360 pro sdílení návrhů

  Cloudové služby

 • Datové zkratky a odkazy

  Sdílejte data modelu pomocí datových zkratek a externích referencí.

 • Nástroje pro uspořádání projektů v aplikaci Vault Professional 2016

  Zobrazte objekty projektu a vytvořte datové odkazy. (videofilm: 7:07 min)

 • Modely koordinace

  Připojte modely koordinace k výkresům aplikace Civil 3D. (videofilm: 2:34 min)

 • Datové zkratky

  Nahraďte objekty výkresů a opravte datové zkratky. (videofilm: 3:47 min)