Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kótování stěn

Pomocí kót AEC můžete kótovat jakoukoli stěnu a veškeré její prvky podle vlastních standardů. Kótování zahrnuje osy a plochy sloupků stěn. Asociativní kóty se automaticky aktualizují podle změn návrhu, takže odpadají časově náročné ruční aktualizace.

Kótujte podle vlastních standardů.