Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Snadné změny instancí bloku

V průběhu změn projektu můžete snadněji měnit komponenty. Přiřaďte k instancím bloku různé definice, abyste tento blok nemuseli vytvářet opakovaně.

Snadné provádění změn instancí bloku