Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zobrazení pořadí podle hladin

Stanovte pořadí hladin v seznamu a toto pořadí zobrazení použijte na objekty na každé hladině. Zobrazujte náhled změn, abyste se ujistili o jejich předvídatelnosti.

Uspořádání hladin a objektů v aplikaci AutoCAD Architecture