Jak nakoupit

Jak nakoupit

Partneři
Na stránkách pod následujícím odkazem je vám k dispozici kompletní přehled autorizovaných partnerů a dealerů firmy Autodesk pro Českou a Slovenskou republiku.

Autodesk Subscription Program
Autodesk Subscription Program zajišťuje zákazníkům rychlý a pohodlný přístup k posledním verzím softwaru společnosti Autodesk a automaticky zpřístupňuje vylepšené funkce, rovněž známé jako extensions.

Možnosti objednání, uvedené výše, platí pro verze produktů Autodesk, licencované a autorizované pro použití v zemi objednání (tzn. v zemi, která má k dispozici stránky Autodesku s obchodem, z kterých byla uskutečněna objednávka vašich licencí Autodesk). Použití těchto produktů mimo zemi objednání porušuje licenční smlouvu s Autodeskem, kromě případu Evropské ekonomické oblasti (European Economic Area - “EEA”). V tomto případě je možnost použití v rámci EU a EEA přípustné.

Internetový obchod
Software od společnosti Autodesk můžete nakoupit také v našem internetovém obchodě.

Studenti, školy a instituce
Již od svého začátku se Autodesk výrazně věnuje oblasti školství. Podporujeme a vyvíjíme celou řadu programů, které pomáhají přinášet technologii do tříd a škol tak, aby byla díky našemu softwaru lépe přístupná a pochopitelná studentům i učitelům.