Cloudové služby Autodesk 360

Tvoření, spolupráce a výpočetní operace – v cloudu

 
Ať už potřebujete pracovat s ostatními na náčrtu nebo vykreslení 3D obrázku, přidání cloudových služeb k softwaru společnosti Autodesk vám pomůže úlohu splnit rychleji.

  • Výpočetně náročné úlohy zvládnete za několik minut nebo hodin, nikoli dní.
  • Spolupracovat můžete s libovolným počtem lidí.
  • 3D obrázky vyrendrujete a provedete následné analýzy téměř kdykoli a kdekoli.
  • Projektové plány v týmu okamžitě zaktualizujete pomocí mobilních zařízení.
  • Celý tým může spravovat projekty BIM.
  • Již v terénu zlepšíte kvalitu, bezpečnost i kontrolní postupy.

Spolupráce v cloudu – zdarma

 
BIM 360 Team je nástroj pro spolupráci, který pomáhá inženýrům a projektantům v zobrazování, sdílení a hledání 2D a 3D souborů návrhů a projektů v jednom centrálním pracovním prostoru. Projekty, soubory i týmy vždy budou mít aktuální informace – v kanceláři i v terénu.

Vyzkoušet nyní

Více informací (angličtina)


Cloudové produkty a služby

 
Cloudové služby a cloudové úložiště jsou k dispozici v rámci předplatného nebo plánu údržby u některých softwarových programů. Předplatit si můžete také jen konkrétní cloudové služby, když je potřebujete, nebo spolu s produkty a aplikacemi od společnosti Autodesk.

Obecné navrhování a spolupráce

Produkty a služby

Primární účel

Možnosti získání

BIM 360 Team
Zobrazování, sdílení a vyhledávání 2D a 3D soubory návrhů a projektů v jednom centrálním pracovním prostoru

Spolupráce
Zobrazování souborů
Ukládání

Collaboration for Revit (angličtina)
Propojení stavebních projektových týmů pomocí aplikace Revit s centralizovaným přístupem k BIM datům projektů v cloudu

Spolupráce

Předplatit (angličtina)

Zahrnuje předplatné aplikace Fusion.

Vyžaduje aplikaci Revit 2015 nebo vyšší verzi.

AutoCAD 360 (angličtina)
Prohlížení, úpravy a sdílení souborů aplikace AutoCAD pomocí chytrého telefonu nebo tabletu

Kreslení (dokumentace)
Spolupráce
Ukládání

Získat zdarma (angličtina)

AutoCAD 360 pro je k dispozici jako součást sady aplikací pro architekturu a stavebnictví a sady pro strojírenství a výrobu.

Buzzsaw (angličtina)
Správa dokumentů, modelů a dat v cloudu

Spolupráce
Ukládání

ReCap 360 (angličtina)
Sdílení a provádění skutečných měření z laserových snímků a tvorba profesionálních 3D mračen bodů a sítí z fotografií ve vysokém rozlišení

Spolupráce
3D modelování
Zachycení reality

Bezplatná zkušební verze (angličtina)

Předplatit (angličtina)

K dispozici jako součást sad pro odvětví.

Stavby a infrastruktura

Produkty a služby

Primární účel

Možnosti získání

BIM 360 Field (angličtina)
Správa, spolupráce a tvorba sestav v terénu pomocí mobilní aplikace

Správa v terénu
Dozor
Předání

Bezplatná zkušební verze (angličtina)

Koupit (angličtina)

BIM 360 Glue (angličtina)
Propojení celého projektového týmu a zjednodušení revizních pracovních postupů a koordinace projektů BIM

Správa BIM
Spolupráce
Detekce kolizí

Bezplatná zkušební verze (angličtina)

Koupit (angličtina)

BIM 360 Docs (angličtina)
Správa všech dokumentů, plánů a modelů projektů v jediné aplikaci

Správa dokumentů
Zobrazování souborů
Spolupráce

Building Ops (angličtina)
Softwarové řešení pro mobilní zařízení a údržbu staveb pro správce budov, techniky a obyvatele

Předání
Údržba a správa majetku
Preventivní údržba

Začít zdarma (angličtina)

Předplatit (angličtina)

FormIt 360 (angličtina)
Intuitivní aplikace pro 3D náčrty s nativní interoperabilitou s aplikací Revit. Verze FormIt 360 Pro nabízí také funkce pro spolupráce a analýzy.

Tvorba náčrtů
Spolupráce

Insight 360 (angličtina)
Modul plug-in aplikace Revit pro lepší energetický výkon budov a přístup k životnímu prostředí

Energetická analýza
Trvalá udržitelnost budovy

Získat modul plug-in (angličtina)

K dispozici také jako součást sady aplikací pro architekturu a stavebnictví.

Structural Analysis pro Revit
Návrh a analýza konstrukčních modelů jako součást procesu BIM

Statika
Modelování BIM

Tato služba je k dispozici pouze pro předplatitele a zákazníky plánu údržby pro vybraný software Autodesk.

K dispozici také jako součást sady aplikací pro architekturu a stavebnictví.

Strojírenství a výroba

Produkty a služby

Primární účel

Možnosti získání

Autdesk Fusion Lifecycle (angličtina)
Správa životního cyklu produktu při nižších pořizovacích nákladech a bez jakýchkoli kapitálových výdajů a nákladů na instalaci

Správa životního cyklu produktu

Configurator 360 (angličtina)
Přizpůsobení produktů stanovené ceně a přístup k návrhu modelu

Modelování produktu

Bezplatná zkušební verze (angličtina)

Předplatit (angličtina)

Fusion 360 (angličtina)
3D CAD, CAM a CAE nástroje spojující celý proces vývoje produktu v jedné cloudové platformě

Průmyslové a strojírenské návrhy
Spolupráce

Rendrování

Produkty a služby

Primární účel

Možnosti získání

Rendrování ve službě A360
Tvorba fotorealistických obrázků s vysokým rozlišením v cloudu a v kratším čase

Rendrování
Vizualizace

Tato služba je k dispozici pouze pro předplatitele a zákazníky plánu údržby pro vybraný software Autodesk.

K dispozici jako součást sad pro odvětví.

Média a zábavní průmysl

Produkty a služby

Primární účel

Možnosti získání

Character Generator (angličtina)
Výrazné zkrácení času potřebného k vytvoření přizpůsobených, propracovaných 3D postav připravených k animaci.

Vytváření postav

Vyzkoušet nebo předplatit (angličtina)

K dispozici pro předplatitele a zákazníky plánu údržby pro vybraný software Autodesk.

K dispozici také jako součást sady aplikací pro mediální a zábavní průmysl.

Informační databáze

Zde jsou k dispozici novinky, videa, ukázky, blogy, případové studie, dokumenty white paper a další informace o cloudových službách Autodesk.
Navštívit informační databázi (angličtina)